DPU Entreprise ApS

- et selskab i DPU Gruppen

Vi er et tømrer- og entreprisefirma med fokus på kvalitet og høj kundetilfredshed. Samtlige 25 medarbejdere sætter dagligt en ære i at levere det bedst mulige håndværk til vores kunder og sikre, at alle projekter følges ordentligt til dørs. På den baggrund har vi tilføjet en lang række glade kunder til listen, siden firmaets opstart i 2009.
Vi laver alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde. Vi bygger nyt, bygger til og bygger om.

Vi tager gerne ansvaret for at styre hele entreprisen, inkl. murer, maler, elektriker etc. Vi har en lang række faste samarbejdspartnere, som vi kvalitetsmæssigt kan stå inde for efter mange års samarbejde på mange forskellige projekter.

Seneste Projekter

Se og læs om de seneste projekter vi har lavet

Referencer

 • Forsikringssager Hotel Ærø Strand – nyt tag efter kraftigt snefald Efter kraftigt snefald i 2010 kollapsede tagkonstruktionen på Hotel Ærø Strand. DPU blev indbudt af forsikringsselskabet og vandt sagen, som bestod i at konstruere et helt nyt tag, forstærke spærene og etablere ny tagkonstruktion med fast undertag. Særligt ved opgaven på Ærø var, alt materiel, stilladser, mandskab mm. skulle sejles dertil. DPU’s folk boede simpelthen på øen imens arbejdet stod på, for at lette forløbet. Den første del af opgaven blev udført i foråret 2011. Derefter gik sommersæsonen på Hotel Ærø Strand i gang, og man ønskede ikke at genere gæsterne med igangværende byggearbejde. Så det blev lagt ind i planlægningen, at arbejdet skulle udføres over to etaper. Det nye tag stod planmæssigt færdigt i efteråret 2011. ”Når en af vores kunder anmelder en skade, er det enormt vigtigt for os, at vi kan sætte kvalificerede fagfolk på sagen og få løst opgaven hurtigst muligt. Uanset om der er tale om privatpersoner eller erhvervsvirksomheder, så har enhver skade stor indflydelse på dagligdagen. Vi er yderst tilfredse med DPU, som leverer en høj standard og sikrer, at vi fra forsikringsselskabets side kun har én kontakt, og således kan være opdateret på sagens forløb hele vejen igennem.”
  Bo Jensen
  Ingeniørfirmaet J&P for Gensidige Forsikring
 • Stormflod december 2013 John og Edel Thomsen Da stormen Bodil rasede d. 6. december 2013, gik det hårdt ud over en masse danskere og deres boliger. John og Edel (efternavn) fra Jyllinge oplevede, at deres hus blev oversvømmet. Hele deres bolig stod under 80 cm vand og folk i området blev evakueret. DPU var de første på stedet og det gjaldt om at få affugtet hurtigst muligt og få alt det våde ud og revet det ned, der ikke stod til at redde. DPU koordinerede hele det gennemgribende renoveringsarbejde, som bestod af alt fra nye gulve, vægge, skabe, køkken, bad og bryggers mm. og således koordinering af murer-, tømrer-, VVS- og malerarbejde. Sideløbende varetog DPU også kontakten til forsikringsselskabet, stormrådet samt taksator, og sørgede desuden genhusning samt flytning og opbevaring af det intakte indbo. Ved disse sager har DPU særligt fokus på at arbejde effektivt, så folk hurtigst muligt kan komme tilbage til deres hjem og deres hverdag. Og blot 4 måneder senere kunne John og Edel flytte tilbage til deres hjem i Jyllinge. ”Det er en noget skræmmende oplevelse, når hele ens hjem pludselig står under vand på den måde! Men vi kan kun rose DPU for deres håndtering og hurtighed med renoveringsarbejdet. Gennem hele forløbet havde vi én fast kontakt, som vi hele tiden var i dialog med om detaljerne i arbejdet. Vi følte os i meget trygge hænder og var glade den dag vi kunne flytte tilbage til vores hjem!”
  John og Edel Thomsen
  Jyllinge Nordmark
 • Boligselskabet Sjælland (BOSJ) Børnehaven Vognmandsparken – nyt tag I 2013 fik DPU til opgave at renovere Børnehaven Vognmandsparken med nyt tag og indvendige lofter. Det daværende tag bestod af asbestholdige tagplader. Disse blev demonteret og afskaffet efter arbejdstilsynets forskrifter og deponeret efter kommunens anvisninger. Derefter blev der bygget nyt tag samt etableret nye tagrender og nedløb. Det nye tag blev efterisoleret med 100 mm isolering og der blev monteret nye indvendige Troltex plader, som giver særlig god akustik og virker lyddæmpende i børnehavemiljøet. Det nye loft giver et langt bedre indeklima og har ydermere en lang holdbarhed. "Der var den ekstra udfordring ved denne opgave, at vi fortsat skulle holde børnehaven åben med godt 30 børn og pædagoger hver dag. DPU var derfor nødt til at tage ekstra hensyn til børnehavens drift. Og vi er meget tilfredse med den måde de håndterede det på uden gener for den daglige gang her i vores børnehave”
  Lilian
  Daglig leder af børnehaven Vognmandsparken
 • CRAMO A/S Generelle opgaver, montering og renovering af skurvogne CRAMO leverer fleksible skurvognsløsninger til alt fra byggepladser og kontorfaciliteter, til børnehaver og undervisningslokaler. Det drejer sig om såvel enkelte skurvogne som hele byer og større udvidelser af eksisterende bygninger og arbejdsområder. Det er vigtigt for CRAMO, at skurvognene altid lever op til kundernes forventninger og gerne lidt til. Firmaet gør meget ud af at kunne levere hurtigt og i en standard, så kunden hurtigt kan tage de nye bygninger i brug. DPU varetager montering af alt fra enkelte skure til montering af hele skurvognsbyer. Desuden håndterer DPU løbende renovering samt vedligeholdelse af skurvognene. "DPU er vores samarbejdspartner på montering og vedligeholdelse af vores skurvogne. Uanset om der er tale om små reparationer eller installering af helt nye elementer i skurvognene, kan DPU altid løse opgaven for os. Vi oplever DPU som utroligt fleksible, hvilket er afgørende for, at vi hurtigt kan servicere vores kunder, når behovet for skurvogne opstår."
  Anders Gøthe
  Produktchef hos CRAMO A/S

Mangler du mandskab? Besøg DPU personaleudlejning her!