Ann-Mari Pedersen

Administration – 30 27 10 22

Keld Harbo

Bestyrelsesmedlem – 20 32 90 66

Marlene Haugaard

Bestyrelsesformand – 41 70 46 64

Karsten Andersen

Direktør – 40 30 40 23

Ole Bille

Byggeleder – 30 27 13 05

Søren Teglberg

Lager – 31 70 72 92

Mette Nielsen

Regnskab – 70 265 268

Rasmus Nielsen

Byggeleder – 53 62 06 32

Kate Andersen

Administration – 30 27 83 84