DPU Entreprise & FNs Verdensmål

Mere bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen

Mere bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen

Hos DPU Entreprise påtager vi os et ansvar for at mindske forbruget af jordens knappe ressourcer.

Vi vil være med til at sikre fremtiden for vores børn og børnebørn ved et mindre CO2-aftryk og ved at tage ansvar for samfundet omkring os, mennesker og medarbejdere.

Vi støtter op om FN’s Verdensmål og sætter særligt fokus på de 5 mål, der hænger sammen med vores kerneforretning, og hvor vi kan gøre den største forskel.

Bygninger danner rammen om vores liv og dagligdag, og vi arbejder aktivt for at få mere bæredygtighed ind i bygge- og anlægsbranchen, ligesom vi understøtter klimalovens mål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret sine samlede CO2-udledninger med 70 % og være et klimaneutralt samfund i 2050.

Derfor har vi taget de første skridt med vores nye strategi, hvor vi vil indarbejde visioner og målsætninger om mere bæredygtighed.

Vi er i fuld gang med dette arbejde og er stolte af at kunne præsentere vores overordnede mål her på vores hjemmeside.

For at fremme bæredygtigheden har disse 5 områder topprioritet for DPU Entreprise:

DPU Entreprise & FN’s Verdensmål 3 - Sundhed og Trisel

Et trygt & sundt arbejdsmiljø

Hos os skal det være trygt og sjovt at gå på arbejde – hver dag.

Vi værner om alle medarbejderes trivsel og arbejder aktivt for at udvikle og fastholde et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø uden arbejdsulykker.

Hos DPU Entreprise har vi tillid til hinanden og respekt for hinandens fagligheder og forskelligheder.

Dette hænger sammen med Verdensmål 3 om at sikre sundhed og styrke den mental trivsel for alle.

Verdensmaal-ikon-08@2x
Verdensmaal-ikon-10@2x

Lige muligheder for alle & flere i uddannelse

Det er vigtigt at sikre lige muligheder for alle, ligesom vi vil bidrage til at flere unge får en uddannelse i et trygt og sundt arbejdsmiljø.

Samfundet har brug for at få hele talentmassen i spil – både drenge og piger – for at sikre dygtige faglærte tømrer/ snedkere i fremtiden.

Derfor arbejder vi aktivt for at få flere kvinder ind i vores branche, ligesom vi altid har en stor andel praktikanter, som får en grundig og seriøs oplæring.

Dette sker i overensstemmelse med Verdensmål 8 om at hjælpe flere unge til at få en uddannelse samt Verdensmål 10 der sætter fokus på at give lige muligheder til alle.

Verdensmaal-ikon-12@2x

Skabe cirkulære forbrugs- og produktionsformer

Vi er en ansvarlig virksomhed og ønsker at være med fremme, når byggebranchen reducerer sit ressourceforbrug og sine affaldsmængder.

Dette hænger godt sammen med vores
kernefokus, som netop er altid at bygge langsigtet med øje for kvalitet og et godt indeklima.

Derfor vil vi arbejde på at udrulle miljømæssigt attraktive cirkulære løsninger og reducere vores affaldsmængder.

Dette hænger sammen med Verdensmål 12 der sætter fokus på at sikre bæredygtige forbrug og produktionsprocesser.

DPU Entreprise & FN’s Verdensmål

Mindre CO2-aftryk

Hos DPU Entreprise vil vi være med til at bekæmpe de menneskeskabte klimaforandringer og deres konsekvenser – dels ved at mindske egen CO2-udledning og dels ved at bygge mere bæredygtigt.

Det kræver en systematisk indsats, hvor vi starter med fokuseret energioptimering og effektiviseringer både på byggepladserne og på vores kontorer.

Denne indsats hænger sammen med Verdensmål 13 om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser.

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information omkring vores igangværende bæredygtige omstilling.

Vi Støtter

Bæredygtigt byggeri

For langt de fleste virksomheder er det afgørende, at deres nye erhvervsbygning har en bæredygtig profil.

Hos DPU Entreprise benytter vi os af de bedste materialer og de nyeste teknologier på markedet, så byggeriet bliver af højeste kvalitet og med en høj bæredygtig standard.

For langt de fleste virksomheder er det afgørende, at deres nye erhvervsbygning har en bæredygtig profil. Hos DPU Entreprise benytter vi os af de bedste materialer og de nyeste teknologier på markedet, så byggeriet bliver af højeste kvalitet og med en høj bæredygtig standard.