AB Ibstrupparken – Retablering af brandforhold

  • Bygherre: AB Ibstrupparken
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Projektpris: 8.000.000
  • Status: Aktiv
  • Brandsikring af loftrum, på 3 ejendomme, 18 opgange renoveres, samt nye ovenlysvinduer